Skip links

Kindcentrum De Voorhof Leiderdorp

Project omschrijving

Het volledig renoveren van een 40 jaar oud schoolgebouw “De Voorhof” met een omvang van 2500m2 waarin zich twee scholen (De Regenboog en De Hasselbraam) en een kinderopvang (Floreo Kids) huisvesten.

Alle aanwezige installaties zijn volledig vervangen. Met als uitgangspunt het frisse scholenconcept is gekozen voor een nieuwe MV installatie welke per lokaal CO2 te sturen zijn. Voor de algemene ruimte is een WTW-installatie aangelegdt, de nieuwe CV installatie is uitgevoerd met laagtemperatuur verwarming , tevens zijn ook de water-, riool-, en HWA leidingen geheel vernieuwd. En zijn er nieuwe toiletgroepen geformeerd.

De gevels zijn volledig vervangen door HSB elementen met een RC waarden van 4,7 en voorzien van nieuwe kunststof kozijnen, afgewerkt met metselwerk en larix geveldelen. Het dak is vernieuwd en voorzien van een isolatiepakket met een RC waarde van 6 en voorzien van valbeveiliging en het resultaat van deze duurzame ingrepen heeft erin geresulteerd dat de school energielabel A heeft gekregen.

De gehele technische installatie is vervangen en voorzien van led-armaturen, alarm, data en een nieuwe BMI installatie. De school is grotendeels opnieuw heringericht, de lokalen, gangen, kantoren en speellokaal zijn volledig nieuw afgewerkt. De school is voorzien van nieuw meubilair, schuifdeurkasten en boekenkasten.

Details

Plaats
Opdrachtgever
Bouwtijd

Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp
6 maanden

Return to top of page