Skip links

Kernbouwen

Wim Kristel en KernBouw werkten samen op project Kloosterhof en Meerstede

“De grootste zorg die je als architect hebt als je met een aannemer gaat bouwen is dat hij dwars gaat liggen, dus allerlei dingen anders wil gaan doen. Wat uiteindelijk de kwaliteit van het ontwerp en ook de kwaliteit voor de gebruikers kan aantasten. KernBouw is een van de weinige aannemers waar je juist het omgekeerde hebt. KernBouw is een aannemer, zeker als die er vroeg bij wordt gehaald, die juist kwaliteit toevoegt. Dat leidt tot een beter gebouw. Een bruikbaarder gebouw, waar mensen ook veel prettiger in wonen of werken.”

“Als je de kans krijgt om in een heel vroeg stadium samen op te trekken, krijg je gewoon een veel beter geoptimaliseerd ontwerp. Want ik kan van alles bedenken, maar het moet ook nog gemaakt kunnen worden. Ik ken verder eigenlijk weinig andere aannemers die in zo’n vroeg stadium mee kunnen denken zonder alles meteen een kant op te drukken. Veel aannemers willen heel graag in het bouwteam en vroeg erbij, maar vooral om alles naar hun hand te zetten. Dat is echt de kwaliteit van KernBouw: er wordt meegedacht, er wordt mee-ontworpen, er wordt niet een kant op gedrukt.”

“Dat [vermogen tot meedenken] zit vooral in de kennis, in combinatie met de mensen: de vrijheid van denken. Niet vastzitten in bepaalde methodieken en systemen en oplossingen. Maar out of the box nieuwe oplossingen kunnen en durven bedenken, met een groot inlevingsvermogen. Je kunt denken: zo doen we het altijd. Dat is wat de meeste aannemers ook altijd roepen. Je kunt ook denken: misschien kunnen we dat anders doen. Want we snappen het probleem, en we zien ook de kwaliteit van wat je zou willen. Dus laten we eens kijken of we het anders kunnen oplossen.”

Sebastiaan Addis en KernBouw werkten samen bij de projecten Hofstede en Velserhooft

“KernBouw is heel sterk in het technische, logistieke deel. In een project vooraf volledig uitdenken, hoe het qua gebouwlogistiek gaat, hoe het technisch gemaakt wordt. Uiteindelijk krijg je daar het beste product mee − en daar profiteert iedereen van. Want dan maak je wat je met elkaar bedacht hebt. Bij veel andere bouwers… als je niet zo goed in staat bent om aan de voorkant alles te bedenken, hoe het loopt en hoe het technisch gebouwd wordt, dan moet je tijdens de uitvoering soms ad-hocbeslissingen nemen. En die zijn eigenlijk altijd minder dan wat je van tevoren al kunt bedenken. Het is vaak technisch minder, het is vaak minder mooi, en de mensen in de omgeving (bijvoorbeeld bewoners) hebben ook meer overlast. Mijn ervaring is dat KernBouw een bouwer is die aan de voorkant heel goed kan organiseren en de ontwerpen technisch kan uitwerken. Dat is echt opvallend en onderscheidend, en zorgt voor verschil in kwaliteit en tevreden klanten.”

“We voelen ons betrokken in het gehele proces”

KernBouwers houden eigenlijk van al hun projecten (check maar eens hoe ze erover vertellen). Maar typische KernBouw-projecten zijn projecten waarbij we de ruimte krijgen om heel vroeg in het proces, voornamelijk bouwteam, mee te denken. Om te adviseren over de technische uitvoering. Over een slimme logistiek en het beperken van overlast voor gebruikers. Over binnen het budget blijven. Zodat we de zaken zodanig kunnen organiseren dat alles voor iedereen makkelijker wordt. Daar zijn we goed in, daar is onze organisatie helemaal op ingericht en juist daarin zijn we echt onderscheidend volgens de mensen waarmee we veel samenwerken.

Return to top of page