Skip links

Gemeente Haarlem gevelonderhoud

Project omschrijving

Het goed beheren en onderhouden van het vastgoed van de opdrachtgever is belangrijk voor huisvesting van maatschappelijke functies en voor het ruimtelijke beeld en de ruimtelijke ontwikkeling van wijken en buurten. Komende jaren staat de opdrachtgever voor de uitdaging een inhaalslag te maken op het gebied van het uitvoeren van het bouwkundig onderhoud en schilderwerk van haar objecten. Het gaat hierbij om het door de opdrachtnemer laten inspecteren (conform NEN 2767) van de objecten, het uitwerken van de inspectiegegevens tot een plan van aanpak en het daarna op de overeengekomen conditie brengen en behouden van onderhoudsgevoelige geveldelen van (monumentale) objecten in het stadcentrum van Haarlem.

Details

Plaats
Opdrachtgever
Bouwtijd

Haarlem
Gemeente Haarlem
Doorlopend

Return to top of page