Skip links

Vacatures

FUNCTIE

 • het uitvoeren en voorbereiden van de werkzaamheden, volgens bestek en tekeningen en eventueel nader overeengekomen afspraken, vastgelegd in de overeenkomst van aanneming
 • het regelmatig plegen van overleg met de projectleider over de stand van het werk en het bespreken van zowel technische als organisatorische problemen
 • het zorgdragen voor de kwaliteit van het te maken werk (project)
 • de zorg voor doelmatig gebruik van materiaal en materieel en het onderhoud daarvan
 • het verzorgen van de werkadministratie.


FUNCTIE-EISEN

 • mbo werk- en denkniveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring als uitvoerder;
 • vca-vol;
 • in het bezit van rijbewijs;
 • het kunnen lezen van bestek en tekeningen;
 • het bijhouden van de werkadministratie;
 • organisatorisch vermogen;
 • besluitvaardig;
 • leidinggevende capaciteiten;


INTERESSE?

stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl

FUNCTIE

 • het opnemen van mutatiewerkzaamheden, groot en klein werk;
 • inkoop klaarmaken van onderaannemers en leveranciers;
 • coördineren en bewaken van de informatie verstrekking;
 • het maken van de personeels- en werkplanning;
 • het maken van afgeleide planningen en schema’s;
 • het controleren van, overleggen over en goedkeuren van werkzaamheden;
 • het verzorgen van de kostenbewaking tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering;
 • verbetervoorstellen aandragen bij afwijkingen;
 • het bijhouden en uitwerken van de gesignaleerde meer- en minderwerk opgaven;
 • het maken van offerte aanvragen naar derden;
 • het maken van opdrachten naar onderaannemer en leveranciers;


FUNCTIE-EISEN

 • opleiding minimaal MBO-bouwkundig;
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • vaardig in planningen, organisatie- en kostenbewakingtechnieken;
 • kostenbesef beheersen.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

 • prettige werksfeer
 • ruimte voor eigen ontwikkeling
 • goed salaris conform bouw cao
 • lease auto


INTERESSE?

Stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl of bel 088 323 26 37 verdere informatie Koos van der Plas

FUNCTIE

 • Het uitvoeren van de werkzaamheden, volgens bestek en tekeningen en eventueel nader overeengekomen afspraken, vastgelegd in de overeenkomst van aanneming,
 • Het regelmatig plegen van overleg met de uitvoerder/projectleider over de stand van het werk,
 • Het zorg dragen voor de kwaliteit van het te maken werk/project,
 • Het bijwonen van werkoverleg en toolboxen,
 • Het naleven van de regels betreffende het personeelshandboek van KernBouw,
 • Het melden van gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen aan de directe leidinggevende,
 • Op de juiste wijze werken met machines, gevaarlijke stoffen, de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen en de aangebrachte veiligheidsmiddelen,
 • De zorg voor doelmatig gebruik van materiaal en materieel en het onderhouden daarvan,
 • Het verzorgen van werkadministratie, te weten;
  • Urenverantwoording,
  • Het opmeten van eventuele productiestand, het materieel en materiaal verbruik,
  • Meer- minderwerk signaleren.
 • Het controleren van de werkzaamheden en kwaliteit uitgevoerd door Timmerman II en de leerling timmerman.


FUNCTIE-EISEN

 • VMBO/LTS diploma aangevuld met primair en voortgezet timmeren of Eerder Verkregen Kwalificatie (EVK),
 • Het kunnen lezen en hanteren van de gegevens uit de werkvoorbereiding,
 • Het kunnen bijhouden van de werkadministratie,
 • Het kunnen rapporteren aan de uitvoerder/projectleider,
 • Diploma VCA-basis,
 • Goede communicatie vaardigheden in het Nederlands, zowel in woord als geschrift,

 

INTERESSE?

stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl

FUNCTIE

 • Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens tekeningen cq. Bestek en eventueel nader overeengekomen afspraken, vastgelegd in de overeenkomst van aanneming,
 • Het werk optimaal en vakkundig to een eind brengen conform de kwaliteit die gesteld is door KernBouw bv en opdrachtgever met ondersteuning van een timmerman I,
 • Het bijwonen van werkoverleg en toolbox overleg,
 • Het naleven van de regels van het personeelshandboek van KernBouw bv.
 • Het melden van gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen aan zijn directe leidinggevende,
 • De zorg voor doelmatig gebeur van materiaal en materieel en het onderhoud daarvan,
 • Het verzorgen van de werkadministratie te weten;
  • De tijd verantwoording,
  • Meer- en minderwerk signalering.
 • Assistentie verlenen aan de leerling timmerman bij afwezigheid van de leermeester,
 • Op de juiste wijze werken met machines, gevaarlijke stoffen, de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen en de aangebrachte veiligheidsmiddelen.


FUNCTIE-EISEN

 • VMBO/LTS- diploma met aanvullend een minimaal primaire opleiding (voortgezet) timmeren of Eerder Verkregen Kwalificatie (EVK),
 • Diploma VCA basis,
 • Het kunnen registreren van de uitgevoerde werkzaamheden en urenregistratie aan de uitvoerder,
 • Goede communicatie vaardigheden in het Nederlands, zowel in woord als geschrift,
 • Resultaatgerichtheid,
 • Samenwerken,
 • Flexibel in denken en handelen,
 • Proactief kunnen handelen,
 • Klantgerichtheid,
 • Ambitieus,
 • Het toepassen van de KVGM voorschriften van KernBouw.

 

INTERESSE?

stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl

De leerling timmerman stat onder begeleiding van een leermeester. Via tekeningen en tekenopdrachten of op de aanwijzigen en begeleiding van de leermeester voert de leerling timmerman de opdrachten van een eenvoudige niet technisch ingewikkelde stel en timmerwerkzaamheden uit. Zowel in de onderhoud en vernieuwingssector als kleinschalige nieuwbouw. De leerling timmerman assisteert timmerman I en timmerman II.

FUNCTIE

 • Het bijwonen van werkoverleg en toolbox overleg,
 • Het naleven van de regels van het personeelshandboek van KernBouw bv,
 • Het melden van gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen aan zijn direct leidinggevende,
 • Op juiste wijze werken met machines, gevaarlijke stoffen, de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen en de aangebrachte veiligheidsmiddelen,
 • De zorg voor doelmatig gebruik van materiaal en materieel en het onderhoud daarvan,
 • De opdrachten, met ondersteuning van de leermeester, optimaal en kundig tot een eind brengen,
 • Praktijkhandboek en praktijktentamens bijhouden,
 • Het verzorgen van de werkadministratie te weten;
  • De tijd verantwoording.
 • Schooldagen bezoeken
 • Praktijk tentamens tijdig op een juiste wijze aanmelden,
 • Het toepassen van de kwaliteit, veiligheid- en milieuvoorschriften van KernBouw bv.


FUNCTIE-EISEN

Leerling timmerman moet beschikken over de volgende kennis en vaardigheden;

 • VMBO diploma, minimaal B-niveau,
 • Voorschakel traject,
 • Bouwplaatsassistent met kwalificatie voor machinale houtbewerking of aftimmeren,
 • VCA Basis,
 • Goede communicatie vaardigheden in het Nederlands, zowel in woord als geschrift,
 •  Resultaatgerichtheid,
 •  Samenwerken,
 • Flexibel in denken en handelen,
 • Proactief kunnen handelen,
 •  Klantgerichtheid,
 •  Ambitieus,
 • Het toepassen van de KVGM voorschriften van KernBouw.

 

INTERESSE?

stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl

FUNCTIE

 • het uitvoeren en voorbereiden van de werkzaamheden, volgens bestek en tekeningen en eventueel nader overeengekomen afspraken, vastgelegd in de overeenkomst van aanneming
 • het regelmatig plegen van overleg met de projectleider over de stand van het werk en het bespreken van zowel technische als organisatorische problemen
 • het zorgdragen voor de kwaliteit van het te maken werk (project)
 • de zorg voor doelmatig gebruik van materiaal en materieel en het onderhoud daarvan
 • het verzorgen van de werkadministratie.


FUNCTIE-EISEN

 • mbo werk- en denkniveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring als uitvoerder;
 • vca-vol;
 • in het bezit van rijbewijs;
 • het kunnen lezen van bestek en tekeningen;
 • het bijhouden van de werkadministratie;
 • organisatorisch vermogen;
 • besluitvaardig;
 • leidinggevende capaciteiten;


INTERESSE?

stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl

FUNCTIE

 • het controleren c.q. aanpassen van de (kosten)coderingen in de inschrijfbegroting ten behoeve van de werkbegroting;
 • inkoop klaarmaken van onderaannemers en leveranciers;
 • coördineren en bewaken van de informatie verstrekking;
 • het maken van een algemeen werkschema;
 • het maken van een terreinplan en de bouwrouting;
 • het maken van de personeels- en werkplanning;
 • het maken van afgeleide planningen en schema’s;
 • het controleren van, overleggen over en goedkeuren van tekeningen;
 • het verzorgen van de kostenbewaking tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering;
 • opstellen van budget overzichten ten behoeve van de inkoopvoorbereiding;
 • verbetervoorstellen aandragen bij afwijkingen;
 • ondersteunen van de projectleider bij het maken van kostenbewaking;
 • het opstellen en bijhouden van het (eventueel benodigde) VGM-projectplan, samen met projectteam;
 • het bijhouden en uitwerken van de gesignaleerde meer- en minderwerk opgaven;
 • het zorgen van voor afhandeling en naleving van termijnschema;
 • het maken van offerte aanvragen naar derden;
 • het maken van concept opdrachten naar onderaannemer en leveranciers;


FUNCTIE-EISEN

 • opleiding minimaal MBO-bouwkundig;
 • minimaal 3 jaar ervaring als junior werkvoorbereider;
 • vaardig in planningen, organisatie- en kostenbewakingtechnieken;
 • kostenbesef beheersen.


INTERESSE?

stuur een beknopte sollicitatiebrief en  cv naar: vacature@kernbouw.nl

Return to top of page